Gutefår och Finullsfår

Hos oss finns det ett gäng får av raserna Gute och Finull.

Varje år får vi lamm som blir nya avelsdjur hos oss eller till andra besättningar. Överskott slaktas och säljs via Rekoring, eller direkt till konsument via gårdsförsäljning och köttlådor.

Besättningen har MV-fri status och ingen klövröta finns. Täckprovskontroller genomförs regelbundet och avmaskning sker vid behov.

Läs gärna mer om raserna på www.gutafar.se och www.finull.se

Vi har både vuxna djur och lamm till försäljning. Kontakta oss så berättar vi mer.

OBS! Försäljning sker ENDAST till dig med SE-nr.